Fundația ”Phoenix – secolul 21”

phoenix-secolul-21_bgFundația ”Phoenix – secolul 21” are o experiență dovedită în dezvoltarea și implementarea de proiecte din Programe europene ca CBC Romania-Bulgaria 2007 – 2013 și alte programe. Organizația are experți calificați în implementarea de măsuri cum ar fi training, dezvoltare turistică, organizare de workshopuri și seminarii, expoziții și spectacole de dans, precum și dezvoltare regională, mediu și dezvoltare turistică.

Până în prezent, Fundația ”Phoenix – secolul 21” a implementat cu succes trei proiecte în domeniul ecologiei. În cadrul proiectelor anterioare au fost derulate activități de protecția mediului, campanii eco de conștientizare, studii ecologice, inițiaive de protejare a florei și faunei locale, dezvoltare turistică de-a lungul Dunării etc.

În cadrul acestor proiecte am reușit să acumulăm experiența necesară pentru a derula acest proiect ca Partener leader.