Descriere

Realizarea unui studiu privind statusul ariilor protejate, a zonelor umede și a siturilor Natura 2000, în localități de-a lungul Dunării de la Vidin până la Oryahovo și un studiu în România de la Svinița la Salcia.

Studiile includ următoarele: Identificarea și analizarea zonelor umede, a zonelor protejate Natura 2000; măsuri specifice și recomandări pentru protejarea, menținerea și restaurarea zonelor umede și a zonelor protejate; cele mai bune practici europene pentru gestionarea zonelor umede și a zonelor protejate Natura 2000 și inovații pentru protecția și conservarea ecosistemelor; o hartă detaliată a zonelor umede, zonelor protejate și a siturilor Natura 2000 de-a lungul Dunării, de la Vidin la Oryahovo în Bulgaria și de la Svinița la Salcia în România.

Organizarea a 4 seminarii în Bulgaria (Vidin, Lom, Oryahovo și Kozloduy) și 4 în România (Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Eșelnița și Svinița)

Obiectivul principal al seminariilor este acela de a prezenta părților interesate regimul ariilor protejate, a zonelor umede și a siturilor  Natura 2000 situate de-a lungul Dunării, informații despre habitate, specii, păsări și plante de pe ambele maluri ale Dunării. La seminarii va fi prezentat studiul, problemele de mediu identificate în cele 2 regiunii, vor fi discutate posibilități de a le rezolva.

Realizarea unei strategii comune pentru gestionarea ariilor  protejate din zona transfrontalieră vizată de proiect

Strategia va include: Măsuri de protejare a speciilor și habitatelor, descrierea zonelor protejate; măsuri specifice și recomandări care pot fi aplicate de către autoritățile publice locale, factorii interesați pentru gestionarea zonelor protejate; Programe și acțiuni strategice pentru îmbunătățirea stării de conservare naturală a speciilor și habitatelor din regiunea transfrontalieră; practici europene pentru gestionarea siturilor Natura 2000.

Organizarea a 2 tabere de cercetași în zone protejate din România și Bulgaria

La cele 2 tabere vor participa 10 tineri din România și 10 tineri din Bulgaria. Tabăra va avea 3 părți.

  • – Vizitarea zonelor poluate din siturile Natura 2000 și curățarea unora dintre ele.
  • – Vizitarea zonelor umede și a siturilor protejate Natura 2000 de-a lungul Dunării și familiarizarea cu flora și fauna.
  • – Realizarea unor obiecte de artă din gunoiul strâns, obiecte ce vor fi expuse în timpul campaniei de curățenie ”Prune pentru gunoi”.

Realizarea unui film documentar de promovare

Pentru a promova proiectul și a trezi interesul comunităților în probleme legate de protejarea mediului înconjurător va fi realizat un film documentar de promovare cu o durată de 40 de minute.  Filmul va conține imagini din timpul taberei de cercetași, informații scurte despre ariile protejate din regiunea transfrontalieră vizată de proiect, flora și fauna de pe ambele maluri ale Dunării și interviuri cu ecologiști. Filmul va fi distribuit în timpul campaniei de curățenie și la conferința de final de proiect.  Filmul va fi realizat în limba bulgară cu subtitrare în lb engleză și română.

Organizarea unor campanii de curățenie sub sloganul ”Prune pentru gunoi” în 4 locații în Bulgaria și 4 locații în România

Campaniile vor fi organizate în Vidin, Lom, Oryahovo și Kozloduy în Bulgaria și în  Drobeta-Turnu Severin, Orșova, Gârla Mare și Vrata în România. Pentru a atrage un număr cât mai mare de participanți voluntari în campania de curățenie, cu o lună înainte de fiecare eveniment va fi organizată o campanie media de promovare cu privire la data și locul în care se va organizat fiecare eveniment. Participanții la campania de curățenie vor primi gratuit materiale promoționale: tricouri și șepci.

Organizarea unor campanii de informare în 2 școli din Drobeta Turnu Severin și în 2 școli din Vidin

Prima campanie de informare va fi organizată pe data de 2 februarie – Ziua zonelor umede în școli din Drobeta Turnu Severin și în școli din Vidin. Fiecare campanie implică un număr de 150 de copii, vor fi distribuite materiale promoționale, vor fi prezentate informații despre zonele protejate Natura 2000 adaptate nivelului lor de cunoaștere și înțelegere. Cea de-a doua campanie se va organiza pe data de 29 iunie, de Ziua Dunării, în școli din Drobeta Turnu Severin și școli din Vidin. La aceste evenimente lectorul ecolog va prezenta informații despre flora și fauna din cele 2 regiuni, adaptate nivelului lor de cunoaștere și înțelegere.

Realizarea unui web site al proiectului în 3 limbi

Pe website vor fi informații despre proiect, parteneri și toate materialele realizate în cadrul proiectului. Website-ul va fi în limba română, engleză și bulgară.

 Conferința de final

La finalul proiectului va fi organizată o conferință de final de proiect la Vidin. La această conferință vor fi invitați să participe 50 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice locale, mass media, organizații ecologice și alți factori interesați. La conferință, lectroul va prezenta rezultatele proiectului (studiile și strategia privind gestionarea ariilor protejate în zona transfrontalieră). Scopul principal al acestei conferințe este acela de a discuta strategii privind gestionarea ariilor protejate în regiunea transfrontalieră și îmbunătățirea acestora cu feedback-ul primit din partea participanților.

La finalul conferinței participanții vor semna un Memorandum pentru o viitoare colaborare în sfera protejării ariilor protejate și a siturilor Natura 2000.