RPSD-Vidin

RPSD – Vidin are peste 10 ani de experiență în dezvoltarea de proiecte în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă, începând cu Programul PHARE,  CBC Romania-Bulgaria 2007 – 2013 și alte instituții finanțatoare, ca organizație lider sau partener. Organizația are o echipă cu o expertiză dovedită în promovarea de măsuri, ca de exemplu, traininguri, dezvoltarea turismului, […]

Asociatia Pro-Mehedinti

Asociaţia Pro-Mehedinţi este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în iulie 2007 în Drobeta Tr. Severin, cu misiunea declarată de a susţine dezvoltarea generală durabilă a judeţului Mehedinţi, prin promovarea valorilor proprii acestor locuri la nivel regional, naţional şi european. Asociaţia Pro-Mehedinţi are prevăzute în Statutul său obiective şi tipuri de activităţi care vizează protecţia şi menţinerea […]

Fundația ”Phoenix – secolul 21”

Fundația ”Phoenix – secolul 21” are o experiență dovedită în dezvoltarea și implementarea de proiecte din Programe europene ca CBC Romania-Bulgaria 2007 – 2013 și alte programe. Organizația are experți calificați în implementarea de măsuri cum ar fi training, dezvoltare turistică, organizare de workshopuri și seminarii, expoziții și spectacole de dans, precum și dezvoltare regională, […]