Фондация „Феникс – 21 век“

phoenix-secolul-21_bgФондация “Феникс – 21 век” има доказан опит в разработването и изпълнението на проекти по европейски програми, като ТГС Румъния-България 2007 – 2013 г. и други програми. Организацията разполага с квалифицирани експерти, които са изпълнявали меки мерки, като например обучения, проекти за развитие на туризма, организиране на работни срещи и семинари, изложби и танцови изпълнения, както и проекти за регионално развитие, околна среда и развитието на туризма.

До настоящия момент „Феникс – 21 век“ успешно е изпълнила три проекта в областта на екологията. По време на предишни проекти са реализирани дейности за опазване на околната среда, еко информационна кампания, екологични проучвания, инициативи за опазване на местната флора и фауна и за развитието на туризма по река Дунав и др. По време на изпълнението на тези проекти експертите са успели да натрупат необходимия опит да изпълнят като водещ партньор настоящия проект.