снимка

почистваща кампания в село Ново село

На 1 юли 2019 Фондация „Феникс – 21 век“ организира почистваща кампания в село Ново село

Информационна и разяснителна кампания в училища

В рамките на проекта AEPS – RORS462, Асоциация „Про Мехединци“ организира 12 информационни и разяснителни семинара в 12 училища в региона на изпълнение на проекта (CS – Сокол, Пойейена, Берзаска, Коронини, Молдова нова, Байле Херкулани ; MH – Свиница, Дубова, Еселница и Oршова ). Всеки семинар, включваше интерактивни състезания и презентации – с продължителност 5 часа и представяне на теми за: значението на водата за околната среда и човешкото здраве; използването на водата; източници на замърсяване на водите, опазване на околната среда и защитени територии; дейности и цели. Поради пандемичната ситуация в света, само 1 информационен семинар се проведе на живо (в Свиница на 06.11.2020 г.), а останалите (11 събития) бяха организирани онлайн чрез срещи в Google платформа. Информационните семинари бяха организирани с ученици от 12-те училища, които също подписаха протоколи за сътрудничество с Асоциация Про-Мехединци.

Почистваща кампания – Пойейена, Карас Северин

През февруари 2021 г. Асоциация Про-Мехединци организира кампания за почистване в Пойейена, Карас Северин, с участието на 15 ученици. Почистващата кампания се осъществи в рамките на проект AEPS, RORS 462, чрез който успешно продължават започнатите дейности по време на проект „Слива за смет” и в други населени места в трансграничната зона.

 

Почистваща кампания – Байле Херкулане, Карас Северин

През февруари 2021 г. Асоциация Про-Мехединци организира кампания за почистване в Байле Херкулане, Карас Северин, с участието на 17 ученици. Почистващата кампания се осъществи в рамките на проект AEPS, RORS 462, чрез който успешно продължават започнатите дейности по проект „Слива за смет” и в други населени места в трансграничната зона.

Почистваща кампания – Поноареле

На 12.10.2018 г. Асоциация Про-Мехединци в партньорство с Геопарк „Плато Мехединти“ организира почистваща кампания „Сливи за боклука“, в Поноареле, окръг Мехединти. Участниците в събитието събраха боклука около Божия мост и Пещерата при Моста.

почистваща кампания – Поноaреле

На 12 октомври 2018 г. Асоциацията Pro-Mehedinti в партньорство с Платото на Mehedinti Geopak организира кампания за почистване на  „Сливи за смет“ в град Поноaреле, окръг Мехединти. Участниците в събитието събраха боклука около моста на Бога и пещерата “Бридж”.

почистваща кампания –  Видин

На 15.09.2018г Фондация „Феникс – 21 век“ организира почистваща кампания под слога „Сливи за смет“ в град Видин.

почистваща кампания – Дунав мост, град Видин

На 05.09.2018г Фондация „Феникс – 21 век“ организира почистваща кампания под слога „Сливи за смет“ в района на Дунав мост, град Видин.

почистваща кампания Кутово

На 01.09.2018г Фондация „Феникс – 21 век“ организира почистваща кампания под слога „Сливи за смет“ в село Кутово, област Видин.

Почистване на кампанията -Kozloduy

Почистване на кампанията – Дробета Турну Северин, Румъния – 18 -19.05, 2017


Почистване на кампанията – Оршова, Румъния – 10 -11.05. 2017


Почистване на кампанията – Врата, Румъния – 24-25.04. 2017


Почистване на кампанията – момиче Маре, Румъния – 20 -21.04. 2017

02.02.2017 – ДЕНЯ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ДРОБЕТА ТУРНО СЕВЕРИН

Семинар по проблемите на околната среда – Дъбова – Мехединци

Семинар по проблемите на околната среда – Свиница – Мехединци

Семинар по проблемите на околната среда – Ешалница – Мехединци

Семинар по проблемите на околната среда – Дробета Турну-Северин – Мехединци

Семинар по проблемите на околната среда – Видин – България

Семинар по проблемите на околната среда – Лом – България

Семинар по проблемите на околната среда – Козлодуй – България

Семинар по проблемите на околната среда – Оряхово – България

Pумънско-Вългарски Пътуване разузнавач лагер

« 1 на 7 »

Фото галерия за изследване на околната среда

« 2 на 2 »